फिल्टर अखण्डता परीक्षक

  • filter integrity tester

    फिल्टर अखण्डता परीक्षक

    इन्टिगेस्ट ® सिरियल ईन्टिगेरिटी टेस्टर फिल्टर र फिल्टर प्रणालीको अखण्डता परीक्षण गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो। एफडीए, स्टेट फार्माकोपिया र जीएमपी विशिष्टता आवश्यकताहरूमा बाँझ फिल्टरलाई प्रमाणित गर्न परीक्षण बैठक। V4.0 इन्टिग्रिटी टेस्टर कम्प्याक्ट, प्रयोग गर्न सजिलो, र पूर्ण स्वचालित अखण्डता परीक्षण उपकरण हो, जसले बबल पोइन्ट, डिफ्यूजन फ्लो, वर्धित बबल पोइन्ट, र हाइड्रोफोबिक फिल्टरहरूको लागि पानी-आधारित परीक्षण गर्दछ। हाइड्रोफोबिक फिल्टरहरूको लागि परीक्षण विभिन्न ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्न।